Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ดูดวงวันเกิด คนเกิดวันที่ 4

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 4 คือ จริงใจและมั่นคง

ความ จริงใจต่อเพื่อนฝูง คือ คุณที่เกิดวันที่ ๔ นี้ นอกจากมีความจริง ใจต่อเพื่อนแล้ว คนเกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจาก เพื่อนเป็น ผลตอบสนองด้วย

คุณสมบัติ ประการต่อมา คือ การเป็นคนรักการทำงาน เอาการเอางาน มีความรับผิดชอบเป็นเลิศ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้าง ชีวิตให้มั่นคง การสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญ อย่างหนึ่งของชีวิต ดังนั้น คนเกิดวันนี้จึงทำงานหนัก เพื่อตอบสนอง ความหวังของตัวเอง

คุณสมบัติ ดังกล่าวทำให้คนเกิดวันที่ ๔ มีจุดอ่อนตามมาด้วย กล่าวคือ ความจริงใจที่มีต่อเพื่อนและความต้องการให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้น บางทีรุนแรงไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อน หรือหึงหวง ไปเลยก็มี และใน ขณะที่คนเกิดวันที่ ๔ เป็นคนเอางานเอาการ ทำให้บางครั้ง ถูกมองไปว่าเผด็จการ หรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่าย ๆ แต่ลักษณะ ที่แสดงความหึงหวงก็ดี ความเข้มงวดบางอย่างก็ดี เป็นลักษณะที่ บ่งบอกถึงความจริงใจในการคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อน

คุณสมบัติ อีกประการหนึ่งของคนเกิดวันที่ ๔ ก็คือความเป็นคนค่อน ข้างระวังตัว มีความคิดรอบคอบ แต่คุณสมบัติประการนี้ก็มิได้เป็นผล ร้ายแก่เพื่อนฝูงที่สุจริตใจเป็นการสร้างกลไกระวังตัวเองของเจ้าตัว เท่านั้น เพราะ คนเกิดวันนี้จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่ามีความ จริงใจต่อกันอย่างแท้จริง คนเกิดวันที่ ๔ ถ้าคิดจะช่วยใครก็ช่วยจน หมดตัวสุดชีวิต อย่าง ไรก็ตาม ท่านจะต้องระวังตัวบ้างถ้าจะคบกับคนที่เกิด วันที่ ๔ โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนเกิดวันนี้โกรธหรือเกลียดท่าน เป็นอันขาด เพราะหมายเลข ๔ นี้จะร้ายกาจกับคนที่ร้ายกาจด้วยอย่าง ที่ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึงจริง ๆ และสิ่งที่คนเกิดวันที่ ๔ เกลียดมาก ๆ ก็คือ การที่รู้สึกว่า ตัวเองถูกหลอกลวง หรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่ง

ถ้า ท่านมีทุกข์หนัก อย่าลืมไปหาคนเกิดวันที่ ๔ เพื่อช่วยเหลือปลอบ ประโลมใจ และถ้าท่านอยากได้คนรักหรือคู่ครองที่เอางานเอาการจริง ใจต่อมิตรภาพ รักเพื่อนฝูงก็ควรไปหาคนที่เกิดวันที่ ๔ ทั้ง นี้ ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่า ท่านจะรักเพื่อนที่เกิดวันที่ ๔ นี้อย่าง จริงใจ แล้วท่านก็จะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่านตลอดชีวิต

Comments

comments