Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ดูดวงประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2556

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้เรื่องราวหลายหลากมันรุมเร้าเข้ามาสู่ ท่านเองต้องจำใจต่อสู้หรือเกาะติดมันไปตามกระแส เรื่องราวแต่ปีกลายก็ยังย้อนมารุงรังสมองนี่นา สุขภาพกายกระดูกและฟันปวดร้าวมั่ง ความรักก็ยังเหมือนเดิม

ท่านที่เกิดวันจันทร์ วันนี้บางเรื่องต้องเร่งปล่อยวาง บางอย่างยังคงต้องเกาะกำเอาไว้ให้แน่น เพื่อผลพวงข้างหน้าทั้งน้ำคำและน้ำใจของใครต่อใคร เงินทองลาภผลมีมาแบบประปราย เรื่องของความรักทั้งคนเก่ารายใหม่เหมือนเก่า

ท่านที่เกิดวันอังคาร วันนี้ต้องพยายามย้อนศร หรือต้องจำใจสวนกระแสเพื่อการอยู่รอดแต่ละวัน เพื่อนพ้องน้องพี่มันก่อเราก็ต้องจำใจตามแก้ไปจังหวะกฎเกณฑ์นั่นหนา เงินทองยังคงคล่องมืออยู่ทั้งรับจ่าย ความรักก็เปราะบางยิ่ง

ท่านที่เกิดวันพุธ วันนี้เหนื่อยหน่ายและกลัดกลุ้มทางจิตใจหลายเรื่อง เงินทองก็สิ้นเปลืองหมดไปทั้งจำเป็นและจำใจ เรื่องยากอาจง่ายหากไม่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตนจนเกินไป ในเชิงของความรักเรื่องของวัยและฐานะก็ยังคงเป็นตัวแปร

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี วันนี้ปัญหาเก่าใหม่มันมารุมล้อมและทิ่มตำปวดร้าวจิตใจเราจัง บางเรื่องบางอย่างยังคงต้องจำใจพึ่งพาใครต่อใครอยู่บ้าง เงินทองไม่สามารถสร้างทุกอย่างได้ดั่งใจดอกหนา เรื่องรักหากไม่คิดมากก็ยังบรมสุขนี่

ท่านที่เกิดวันศุกร์ วันนี้ต้องพยายามอดกลั้นและต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง เพื่อความปกติสุขของทุกด้านของชีวิตและจิตใจเรา เงินทองยังคงเป็นตัวปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขรู้รับรู้ให้บ้างเป็นดี ช่วงนี้คนรักคู่ครองเอาใจเสมือนแกล้งทนทำให้

ท่านที่เกิดวันเสาร์ วันนี้ยังไม่วายต้องสาละวนกับเรื่องของคนอื่นจนหูตาลาย การต่อรองและนัดหมายใดก็เปลี่ยนไป ลาภปากมีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของท้องไส้บ้างหนา ในเชิงของความรักพึงรู้ลูกเขาไม่เป็นไรผัวเมียใครมันเป็นบาป

Comments

comments