Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Author: Tal Pinky

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 แรม 15 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ เวลา 23.11 นาฬิกา ดาวจันทร์ทับดาวอาทิตย์ ดวงจันทร์ดับมืดสนิท (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้ไม่วายที่จะต้องคิดเล็กคิดน้อย แต่ความเป็นจริงมันเป็นมาได้ยากยิ่ง ทั้งปัญหาในครัวเรือนแลสังคมรอบด้าน
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 แรม 8 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น “ศรี” ประกอบการ มงคลดี ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้อยู่กับที่ก็ แสนจะร้อนรุ่มกลุ้มใจตน ไปไหนคนเดียวก็ แห้งเหี่ยวหัวใจ สุขภาพท้องไส้ช่วงนี้ไม่ค่อยจะปกตินัก เงินทองพร้อมควักออกจ่ายทั้งจำเป็นและจำใจ ในเชิงของความรักพูดคำจริงอีกฝ่ายไม่เชื่อ
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 แรม 7 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีเมษ เวลา 01.35นาฬิกา วันโลกาวินาศตามกาลโยค (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้อันความโลภหลายย่อมเป็นตัวตั้งแห่งความวุ่นวายทั้งมวล ท่านเองจงระวังช่วงนี้ความโลภสิงใจ เดือดร้อนวุ่นวายทั้งในเรือนชานแลสายงานความเป็นอยู่ ในเชิงของความรักก็สู้จะเรียบร้อยดั่งเดิมมานักนั่น ท่านที่เกิดวันจันทร์ วันนี้เรื่องเก่าก็ยังแก้ไขไม่ลงตัว
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันพุธที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 แรม 6 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ดิถีมหาสูญ (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้ต้องหัดยอมใครเขามั่งชีวิตจึงอยู่เย็นเป็นสุขสงบได้ หากแข็งกร้าวคงยากที่จะรอดปากเหยี่ยวปากกาไปได้ เงินทองก็คงไม่คล่องมือดั่งเก่าทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆ ความรักก็ยังคงเหมือนดั่งเดิมมา ท่านที่เกิดวันจันทร์ วันนี้ต้องอดกลั้นและขยันเพิ่มจึงอยู่รอดได้ด้วยดี ทั้งในเรือนชานและสายงานความเป็นอยู่ ช่วงนี้เงินทองไหลเวียนช้าเข้ายากออกง่าย เดินทางระวังอันตรายและป่วยไข้
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 แรม 2 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ดาวพุธ เสริดเข้าสู่ราศีสิงห์ เวลา 10.11 นาฬิกา ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ เวลา 20.15 นาฬิกา ทิศเหนือเป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 แรม 1 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 2015 วันนี้ดวงจันทร์เพ็ญเต็มที่เวลา 15.36 นาฬิกา, พระสงฆ์ใน พระ พุทธศาสนาประกาศ “วันเข้าพรรษา” ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลและสร้างกุศลเข้าใส่ตนให้มากเป็นดีแล ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้องอาจและกล้าหาญสู้หน่อยหนาโอกาสทองเปิดออกให้ท่านเดินเข้าไปตักตวงอย่างเต็มที่ว่าแต่ว่าจะใจกล้าปานใด เดินทางทั้งขึ้นเหนือล่องใต้อันตรายทั้งนั้น
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 15 เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีมังกร เวลา 15.59 นาฬิกา ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ เวลา 20.51 นาฬิกา วันอาสาฬหบูชา และวันโลกาวินาศตามกาลโยค จงทำบุญสร้างกุศลเข้าใส่ตน (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้ยังไม่วายคิดหรือเกิดเบื่อความจำเจและซ้ำซากรอบกาย สุขภาพท้องไส้ต้องระวังทั้งน้ำและอาหาร การกินของร้อนเป็นหลักจึงปลอดภัย ลาภผลเงินทองและความรักมันแสนจะเปราะบางมาช้าไปไวนั่น ท่านที่เกิดวันจันทร์ วันนี้เกิดอัดอั้นตันใจตนยังไงชอบกล เพื่อนพ้องและคนเกี่ยวข้องแต่ละคนไม่เหมือนเดิมมา กับใครบางคนก็ไม่ค่อยจะรักษาคำพูดคำจานัก
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ ดิถีพิฆาต (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้ยุ่งยากแต่เช้าจดบ่ายค่ำ คำพูดและลมปากของคนรอบข้างสร้างให้ปวดขมอง เงินทองก็ต้องเต้นออกหาจนหูตาลาย การต่อรองและนัดหมายยากที่จะลงตัวสมใจ รักเขาชอบใครตื๊อเท่านั้นจึงสมประสงค์ ท่านที่เกิดวันจันทร์ วันนี้ทุกอย่างอย่าดันทุรัง หากคิดไม่ออกทำไม่ได้ก็จงพักไว้ก่อน
Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ดูดวงรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะแม จุลศักราช 1377 คริสต์ศักราช 2015 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีตุล เวลา 14.15 นาฬิกา กทิงวัน, วันโลกาวินาศตามกาลโยค (ห้ามทำการมงคล) ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้บางเรื่องบางอย่างยังคงครึ่งๆกลางๆหาทางลงตัวได้ยาก แม้นตกลงกันมาด้วยแต่หนหลัง เงินทองและความสำเร็จทุกเรื่องพังเพราะความโลภหลายของเราเอง ความรักก็แสนจะเปราะบางอยู่นั่น
Read More