Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Category: ดูดวง รายวัน

ดูดวง ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2553

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีมังกร เวลา 03.36 นาฬิกา วันอุบาทว์ตามกาลโยค (ห้ามทำการมงคล) เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนสะสวยสง่างาม ความคิดอ่านปราดเปรียวเหลียวหน้ามองหลังก่อนพูดจาและแสดงออกแต่ละอย่างไป เชื่อมั่นในความคิดตนเองเป็นอย่างยิ่ง เติบใหญ่จักต้องเป็นหัวหน้าเขาประธานคนในตำบลนั้นแล หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย ใส่ใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ทุกด้าน
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2553

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ทิศใต้เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดีเด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนชอบคิดค้นและดิ้นรนแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ใส่สมองอยู่ร่ำไป แม้นอารมณ์จักไม่เยือกเย็นนัก หากแต่ก็หักห้ามจิตใจตนเองด้วยดี เรื่องร่ำเรียนก็ไม่ด้อยไปกว่าใคร เติบใหญ่ต้องมีกิจการทั้งเป็นส่วนของตนเอง หรือแม้นเป็นพนักงานใครก็ต้องเป็นหัวหน้าเขาทุกด้านหลายประการแล หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนใจบุญจิตกุศล ทั้งตั้งตนไว้ชอบประกอบแต่กรรมดีเป็นที่ตั้ง เรื่องถือหรือรับฟังเหตุผลของคนเก่าแต่โบราณมา เติบใหญ่ต้องเป็นหลักชัยให้ผู้คนได้อาศัย
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2553

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ ดาวศุกร์เสริดเข้าสู่ราศี กรกฏ เวลา 18.15 นาฬิกาทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนทะเยอทะยานและคิดอ่านโลภหลาย หรือแสวงหาแบบดิ้นรนแม้นจะเหนื่อยยากปานใดก็มิได้ท้อ เติบใหญ่เขาต้องเป็นหัวหน้าเขาประธานคน ชื่อเสียงและฐานะความเป็นอยู่
Read More