Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Tag: ดวงเด็กเกิดวันนี้

ดูดวง ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนคงแก่เรียน เอาใจใส่เรื่องการศาสนา และมั่นคงในความกตัญญูรู้คุณคนด้วยดี มองโลกในแง่ดีร่ำไป เชื่อมั่นในความคิดของตน ชอบให้ทั้งน้ำใจและน้ำคำอันดีงาม เติบใหญ่ต้องมีคนรักนับถือมากหลาย ชื่อเสียงและฐานะความเป็นอยู่มั่นคงร่มเย็นยิ่ง
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดาวศุกร์ เสริด เข้าสู่ราศีสิงห์เวลา 16.05 นาฬิกา ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภ เวลา 21.51 นาฬิกา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2553

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ทิศตะวันตก เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย ใส่ใจกับการร่ำเรียน และดิ้นรนหา ความรู้แปลกใหม่ใส่สมองเสมอ ชอบสะสมสิ่งสินเงินทอง ข้าวของเป็นกอบเป็นกองไว้มองดูด้วยความปลื้มใจตนเติบใหญ่เขาต้องมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ภาคภูมิใจ หากแต่มิได้กินได้ใช้กับข้าวของนั้น
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีเมษ เวลา 12.49 นาฬิกา ฤกษ์ล่างเสีย, วันอุบาทว์ ตามกาลโยค (ห้ามทำการมงคล) เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนคงแก่เรียนเอาใจใส่เรื่องศึกษาและค้นคว้าแสวงหาสิ่ง ใหม่ ใส่สมองเสมอ ทะเยอทะยานในการสะสมสิ่งสินของกินเครื่องใช้
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2553

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดิถีมหาสูญ  (ห้ามทำการมงคล) เด็กเกิดวันนี้หากเกิดเป็นชายเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงแบบไม่มองดูตาม้าตาเรือ หนำซ้ำสิ่งแวดล้อมจ้องผลักดันเขาลงคลอง พี่น้องพ่อแม่ต้องระวังและประคับประคองให้ดีด้วย เรื่องการศึกษาร่ำเรียนไม่ด้อยไปกว่าใคร หนำซ้ำยังจบได้ หลายด้านมากวิชาการ ชื่อเสียงและฐานะความเป็นอยู่ต้องหรูหราเด่นดังยิ่ง  หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนนิ่มนอกแต่แกร่งใน  ทั้งเป็นคนขยันเอาจริงทั้งเรื่องเรียน และประกอบกิจการใด แม้นจะเกิดที่หนึ่งแต่ต้องไปเจริญรุ่งเรืองเมืองอื่น
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 6 คํ่า เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนเจ้าสำอาง หยิบโหย่งอยู่บ้าง แต่ก็เป็นคนจริงจังจริงใจกับเพื่อนพ้องชอบอาสาหรือช่วยใครต่อใครด้วยนํ้าใจ อันดีงามอยู่รํ่าไปเรื่องรํ่าเรียนก็จบได้ตามขั้นตอนมา เติบใหญ่ต้องมีการรับผิดชอบ หรือต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ด้วยมานะยิ่ง หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนเอาจริงเรื่องรํ่าเรียน ใส่ใจงานบุญการกุศลมีความกตัญญูล้นปรี่จิตใจ
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ฤกษ์ล่างเสีย (ห้ามทำการมงคล) เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนฉลาดและหลักแหลม เจ้าปัญญามีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวมากด้าน แม้นรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง เกิดที่หนึ่งต้องไปเจริญรุ่งเรืองยังถิ่นอื่นเมืองไกล ทั้งเป็นคนตั้งใจจริงแบบมักใหญ่ใฝ่สูงดิ้นรนสู้แบบหลังชนฝาอยู่ร่ำไป เติบใหญ่เขาต้องเด่นดังเหนือน้องพี่และคนเกี่ยวพันกันมานั่นแล หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนเอาจริงเรื่องร่ำเรียน และดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่หรูหราฟู่ฟ่าอยู่ร่ำไป เรื่องร่ำเรียนก็ไม่ด้อยไปกว่าใคร เติบใหญ่ต้องมีกิจการหน้าที่สำคัญ
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2553

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ เวลา 14.11 นาฬิกา ทิศตะวันตกเฉียง– เหนือเป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนเจ้าปัญหามีความสามารถหลายสาขา ทั้งกล้าหาญชาญชัยใจใหญ่ใจถึง บางคราวก็จักกลายเป็นบ้าบิ่นไปบ้าง เติบใหญ่หากเข้าสู่แวดวงการเมืองจักต้องรุ่งเรืองเด่นดัง
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2553

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ ทิศตะวันตก เป็น “ศรี” ประกอบการมงคลดี เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนฉลาดปราชญ์เปรื่องเก่งกาจสามารถหลายเรื่อง แสวงหาความรุ่งเรืองด้วยปัญญาความสามารถยิ่ง เอาจริงทุกสิ่งที่ประสงค์เสมอต้นเสมอปลาย เติบใหญ่ต้องเป็นหลักชัยให้ผู้คนได้อาศัยพึ่งพามากหลาย รักษาน้ำใจผู้คนรอบข้างได้อย่างดียิ่งทั้งหญิงและชาย หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนชอบสะสางแสวงหาความเป็นจริงของชีวิต คิดแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครต่อใครร่ำไป
Read More

ดูดวง ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2553

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1372 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ดาวจันทร์ยกเข้าสู่ราศีมังกร เวลา 03.36 นาฬิกา วันอุบาทว์ตามกาลโยค (ห้ามทำการมงคล) เด็กเกิดวันนี้ หากเกิดเป็นชายเป็นคนสะสวยสง่างาม ความคิดอ่านปราดเปรียวเหลียวหน้ามองหลังก่อนพูดจาและแสดงออกแต่ละอย่างไป เชื่อมั่นในความคิดตนเองเป็นอย่างยิ่ง เติบใหญ่จักต้องเป็นหัวหน้าเขาประธานคนในตำบลนั้นแล หากเกิดเป็นหญิงเป็นคนจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย ใส่ใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ทุกด้าน
Read More