Tagged: ดูดวง ปีระกา

ดูดวง ปีระกา ปี 2556

ดูดวง ปีระกา ปี 2556

ดูดวง ปีระกา ปี 2556 ชาย – หญิง ใดเกิดปีระกา ธาตุเหล็ก ชันษาเป็นผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญสถิติอยู่ต้นฝ้ายเทศหรือเรือต้นยาง ท่านผู้เกิดปีระกา ผู้เกิดปีนี้ ท่านว่ามักอาภัพที่อยู่ จะพลัดพรากจากญาติพี่น้องตั้งแต่วัยเด็ก เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหรือไปได้ดีที่อื่น มีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่นำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงศ์สกุล เป็นชายท่านว่าเจ้าชู้มาก มักหลงใหลหมกมุ่นในกามารมณ์ หากเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน มีวาสนา จะมีคู่ครองที่ดี มีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ สภาพส่วนตัวทั่วไป คนเกิดปีนี้ มักจะรู้สึกอาภัพในวาสนาของตนเอง มักใหญ่ใฝ่สูงมักขยันหมั่นเพียรในบางครั้ง ทำราชการก้าวหน้าพอสมควร ทำการค้าธุรกิจติดต่อไม่สู้ดีอาสาเจ้านายดี หากได้รับการศึกษาดีมักเป็นคนมีความคิดริเริ่ม มีแนวทางแปลกๆที่ทำให้คนอื่นสนใจเสมอ เป็นชาย มักเป็นคนเจ้าเสน่ห์...